Oferta

Oferta Kancelarii skierowana jest zarówno do osób fizycznych jak i do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach, w tym spółek prawa handlowego.

Udzielana pomoc prawna obejmuje porady prawne, sporządzanie opinii prawnych, projektów aktów prawnych, w tym umów oraz reprezentację przed sądami wszystkich instancji i urzędami administracji publicznej.

Kancelaria świadczy usługi w następujących dziedzinach prawa:

Prawo rodzinne i opiekuńcze, m.in. w sprawach
- rozwodowych
- o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
- o podział majątku wspólnego
- alimentacyjnych
- o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania dziecka
- w przedmiocie władzy rodzicielskiej, kontaktów z małoletnimi oraz rozstrzygnięcia w istotnych sprawach dziecka

Prawo spadkowe, m.in. w sprawach
- o stwierdzenie nabycia spadku
- o dział spadku
- o zachowek

Prawo cywilne, m.in. w sprawach z zakresu
- prawa zobowiązań
- prawa odszkodowawczego
- ochrony dóbr osobistych
- prawa nieruchomości, w tym o zniesienie współwłasności czy ustanowienie służebności

Prawo gospodarcze, m.in. w sprawach z zakresu
- prawa spółek handlowych
- prawa upadłościowego i naprawczego
- postępowania o wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym

Prawo karne

Postępowanie wobec nieletnich

Prawo administracyjne

Prawo pracy